Preston Bangladeshi - Expensive Preston


Lazeez Preston

Lazeez

Bangladeshi in Preston
60 Friargate, Preston, PR1 2AT Tags: cuisine: bangladeshi, expensive, takeaway

1 Reviews
Found 1 businesses. Now showing 1 to 1. 1